Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

Ja nie jestem wieloma kobietami. Jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn. Chcę jednego. Chciałabym.
— Edward Stachura - Pokocham ją siłą woli
Reposted frompiepszoty piepszoty viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
8609 6ad6
Reposted fromhomczi homczi
6225 9433 500
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viaelentarie elentarie
I przyszła taka jakaś dziwna tęsknota. Łajdaczka nieproszona. Za czymś, co jeszcze się nie zaczęło. Za smakiem, którego nie zdążyły poznać usta. Za dłonią, w której nie znalazła się dłoń. Za zapachem, który nie obiegał serca.
— K.Kowalewska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaforallthat forallthat
3232 e7ca
Reposted fromstylte stylte viayouaresonaive youaresonaive
2872 0648
Reposted frompeper peper viacoolstorybro23 coolstorybro23
2137 4a4c 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamotyla-noga motyla-noga
8330 0ae8 500

worldofthecutestcuties:

My twins. I don’t think they know they’re adopted.

January 11 2015

7246 85bb 500
Reposted fromh4mstr h4mstr viafallendebil fallendebil
5628 68ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaconstances constances
4331 bc6c
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viachapstick chapstick
8363 0ef8 500
Reposted fromexp-japan exp-japan viacookiedoo75 cookiedoo75
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viatupfen tupfen
4870 8d9b 500
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialifeless lifeless
7890 6b66
Reposted fromaniczorka aniczorka viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl